کانفیگ اختصاصی

کانفیگ WHM


 
120,000 تومان

کانفیگ کامل
نصب پکیج های امنیتی
بهینه سازی کامل


کانفیگ Kloxo-mr


 
60,000 تومان

کانفیگ کامل
نصب پکیج های امنیتی
بهینه سازی کامل


کانفیگ NginX/PHP-FPM


 
90,000 تومان

کانفیگ کامل
تنظیمات پیشرفته
افزایش کیفیت و سرعت